En Trygg Bostadsaffär

TRYGGHETSPAKETET INNEHÅLLER FÖLJANDE MOMENT:

  • Ansvarsförsäkring Styrelse
  • Byggherreansvarsförsäkring
  • Entreprenadförsäkring, Tecknad av entreprenören
  • Garantitid 2 år
  • Inköpsgaranti, garanti att eventuellt osålda lägenheter förvärvas

GÖR DITT LIVS AFFÄR TRYGGT OCH SÄKERT!

 

Köpprocessen

[twocol_one]1. FÖRHANDSAVTAL När du bestämt dig för en bostadsrätt upprättas ett förhandsavtal mellan dig som kund och bostadsrättsföreningen. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och innebär att föreningen lovar att upplåta just ”din” lägenhet åt dig och du lovar att köpa bostadsrätten för just din lägenhet. I samband med att bostadsrättsföreningen fattat formellt beslut om byggstart gör du en delbetalning på 10 procent av den totala insatsen. bokblad40[/twocol_one] [twocol_one_last]2. UPPLÃ…TELSEAVTAL Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Av Boverket godkända intygsgivare har granskat planen och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. När Bolagsverket registrerat den ekonomiska planen upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir medlem i bostadsrättsföreningen. Tidsmässigt sker detta i praktiken i samband med att bostadsrättsföreningen fattat formellt beslut om byggstart.[/twocol_one_last][twocol_one]3. SLUTBESIKTNING Innan du flyttar in görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra huruvida entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas utan kostnad. I samband med garantitidens utgång (2 år) genomförs ytterligare en besiktning av en besiktningsman för att se om brister uppkommit under garantitiden, s.k. garantibesiktning. Garantifel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören.[/twocol_one] [twocol_one_last]4. TILLTRÄDE Ca 15 veckor i förväg får du definitivt besked från bostadsrättsföreningen om vilket datum du får tillträde till din lägenhet – tillträdesdagen.

veteax_2st_spegel Senast 14 dagar innan tillträdet betalar du återstående belopp av insatsen och ev. tillval.[/twocol_one_last]